Dhansak

Lamb Dhansak a little white wine

Kuzu Dhansak yanına biraz beyaz şarap

Yes, it's our famous Lamb Dhansak Festival.

Evet, meşhur Kuzu Dhansak Festivalimizi kutluyoruz.