Edie

I wanted to be little Edie for Halloween, but my mother said I couldn't.

Cadılar Bayramı için küçük Edie olmak istedim; ama annem olmaz dedi.

But hold on a sec, Aunt Edie, what are you doing here?

Ama bir dakika Edie Hala senin burada ne işin var?

Look, I don't want to talk about it, Edie, okay?

Bak, bu konuda konuşmak istemiyorum, Edie. Tamam mı?

Edie called me this morning.

Edie bu sabah beni aradı.

Edie, what are you doing here?

Burada ne işin var Edie?

And of course, Edie took Andy very seriously on that.

Ve tabii ki, Edie bu konuda Andy'yi çok ciddiye aldı.

'So Winston Churchill saved your life, Edie'.

Yani Winston Churchill hayatını kurtardı Edie.

Have you got a man there, Edie?

Orada bir erkek mi var, Edie?

You're a smart girl, Edie.

Sen zeki bir kızsın, Edie.

Believe me, I swear to God, Edie.

İnan bana Edie, yemin ederim ki