Ernie

And I won't tell him that he's the next Ernie Davis, because there won't be another Ernie Davis

Ve ona asla, yeni Ernie Davis olacağını söylemeyeceğim. Çünkü başka bir Ernie Davis daha olmayacak.

And this is my friend, Ernie.

Ve bu da benim arkadaşım, Ernie.

Ernie, take a deep breath.

Ernie, derin bir nefes al.

I mean, that old loose nose joke is funny on Sesame Street, but this is big time, Ernie,

Yani, şu eski kayıp burun şakası, Susam Sokağı'nda komik. Ama bu büyük bir an Ernie.

Ernie, you never invite me to church Very funny, very funny

Ernie, neden beni kiliseye davet etmedin. Çok komik, çok komik.

Ernie, I don't think that's such a good idea.

Ernie, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.

Ernie banks showed up every spring thinking, "this is the year.

Ernie Banks, her bahar "Bu yıl, o yıl." diye düşünerek çıktı ortaya.

And some Muppet toys. You know, Ernie and Big Bird and that frog.

Bir kaç Muppet oyuncağı, bilirsin Ernie, Büyük Kuş ve şu kurbağa.

Ernie must've done something wrong.

Ernie yanlış bir şey yapmış olmalı.

Well, let me tell you something, Ernie.

Sana bir şey söyleyeyim mi, Ernie.