Fields

Hi, this is Special Agent Paul Vincent from the FBI Los Angeles Field Office.

Merhaba, bu özel ajan olduğunu Paul Vincent FBI dan Los Angeles Saha Ofisi.

MAN Spencer Hastings, Aria Montgomery, Emily Fields Hanna Marin, please come to the office.

Spencer Hastings, Aria Montgomery Emily Fields, Hanna Marin Hanna Marin. lütfen ofise geliniz.

Listen. We have a game tomorrow, and there's only one field to practice on.

Dinle, yarına bir maçımız var ve burada antreman yapacak sadece bir saha var.

And since this meeting is for field agents only

Ve bu toplantı sadece saha ajanları için olduğundan

Well, I'm not sure, because this really isn't my field.

Emin değilim çünkü bu benim bilgi alanım değil.

Yeah, but this isn't your field.

Evet, ama bu senin alanın değil ki.

That's not exactly my field.

Bu tam olarak benim alanım değil.

Well, there was a gas station and a big field.

Bir benzin istasyonu vardı. Bir de kocaman bir boş arazi.

So this is definitely a field trip, and not some revenge fantasy?

Yani bu kesinlikle bir gezi intikam fantezisi değil, öyle mi?

You still have an army in the field, and he needs that.

Hala alanda bir ordun var ve onun buna ihtiyacı var.