French için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Fransız · Fransızlar · diğer çevirileri

French Fransız

Take me out of this disgusting French hospital and find me some real parents." Ah!

Beni bu iğrenç Fransız hastanesinden çıkar ve bana gerçek bir aile bul.

My father French. Never speak.

Babam bir Fransız ve hiç konuşmaz.

Kitty, remember that little French restaurant downtown?.

Şehir merkezindeki küçük Fransız restoranı hatırlıyor musun?

French Fransızlar

His father and brother was killed by French long ago.

Babası ve ağabeyi uzun zaman önce Fransızlar tarafından öldürüldü.

Why should the French be any different?

Neden Fransızlar için farklı olsun ki?

French people eat French food!

Fransızlar, Fransız yemeği yer.