Harold

Wanted to say thank you, Harold. For giving me a second chance.

Bana ikinci şans verdiğin için sana teşekkür etmek istedim, Harold.

It's not good for you to be in here all day by yourself, Harold.

Bütün gün burada tek başına olmak senin için hiç iyi değil Harold.

Stay there until you hear from a man named Harold. Harold?

Harold adında bir adam sana ulaşana kadar orada kal.

I had a feeling there was something special about you, Harold.

İçimde, sende özel bir şey olduğuna dair bir his vardı Harold.

Harold, what are you doing here?

Harold burada ne yapıyorsun sen?

This is a bad idea, Harold.

Bu kötü bir fikir Harold.

Harold, this is our last chance.

Harold, bu bizim son şansımız.

Stay there until you hear from a man named Harold.

Harold adında bir adam sana ulaşana kadar orada kal. Harold?

My name is Sir Harold Dean.

Benim adım Sör Harold Dean.

I, movie star, Dirty Harold.

Ben, film yıldızı, Kirli Harold.