Hugo

Tony, this is Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Tony, bunlar Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam ve Sarah.

All right, so I got Little Joey, a Hugo, a Marty, and a bad Frank

Pekala, böylece bir küçük Joey, bir Hugo, bir Marty ve bir de Bela Frank var.

Your father asked you a question, Hugo.

Baban sana bir soru sordu, Hugo.

That's fine, Hugo, but how about making a little music with Frank, eh?

Bu güzel Hugo, fakat Frank'le biraz müzik yapmaya ne dersin, ha? Frank!

Victor Hugo is the greatest living poet like I don't know Homer, Dante, Shakespeare.

Victor Hugo yaşayan en büyük şairdir tıpkı, ne bileyim ben, Homer, Dante, Shakespeare gibi.

I missed you, too, Hugo.

Ben de seni özledim, Hugo.

What are you doing here, Hugo?

Burada ne işin var, Hugo?

Mr. And Mrs. Hugo.

Bay ve Bayan Hugo.

Hugo, what are you doing?

Hugo, sen ne yapıyorsun?