I've

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

And now there's something I've got to tell you.

Ve şimdi sana söylemem gereken bir şey var.

But right now this country is under attack, and I've got a job to do, and I don't have a choice.

Fakat şu an bu ülke saldırı altında ve yapmam gereken bir işim var ve başka seçeneğim yok.

Look, there's something I've got to tell you.

Bak, sana söylemem gereken bir şey var.

I wanted to thank you for everything that you've done for me this year.

Bu sene benim için yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim.

I wanted to thank you for everything you've done for him. For us.

Onun ve bizim için yaptığın her şey için teşekkür etmek istedim.

You've done so much for me, I wanted to do something for you.

Benim için çok şey yaptın. Ben de senin için bir şeyler yapmak istedim.