I için İngilizce-Türkçe çeviriler:

ben · bir · i · diğer çevirileri

I ben

You and I."You and I" what?

Sen ve ben. Sen ve ben ne?

Yeah, you know what i have?

Evet, bende ne var biliyor musun?

That's not why I'm here!

Bu yüzden burada değilim ben!

I bir

There is so much that I can do to help you, and there's much that you can do to help us.

Sana yardım edebileceğim bir çok şey var, ve senin de bize yardım edebileceğin bir çok şey var.

There's one more thing I have to tell you.

Sana söylemem gereken bir şey daha var.

I know there was something there.

Biliyorum, orada bir şey vardı.

I i

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

I'm Special Agent McGee, this is Special Agent Gibbs, and obviously, you know Dex.

Ben, Özel Ajan McGee bu da, Özel Ajan Gibbs, ve elbette Dex'i biliyorsun. Evet.

I wanted to have coffee with my favorite son.

En sevdiğim oğlum ile bir kahve içmek istedim.