Jonny

What about Robbie and Jonny and Ryan?

Robbie ve Jonny ve Ryan ne oldu?

Yo, Jonny, you coming out tonight?

Yo, Jonny, gece dışarı geliyor?

You know something, Jonny?

Bir şey biliyor musun, Jonny?

Jonny, look at this as a new beginning.

Ve Jonny? Bunu yeni bir başlangıç olarak düşün.

Toby, this is Jonny, this is Toby.

Toby, bu Jonny. Bu da Toby.

Jonny, this letter came for you yesterday.

Jonny, bu mektup sana, dün geldi.

Hi, my name is Jonny.

Selam, benim adım Jonny.

What do you say, Jonny?

Sen ne diyorsun Jonny?

Do you remember Jonny Wilson?

Jonny Wilson'u hatırlıyor musun?

I'm going with Jonny.

Ben Jonny ile gidiyorum.