Kelso

Kelso, just leave the poor girl an anonymous note and tell her she needs a shot of penicillin.

Kelso, sadece zavallı kıza isimsiz bir not bırak.. ve ona tek ihtiyacının bir penisilin olduğunu söyle.

Yes, sir. Captain Wild Bill Kelso, United States Army Air Corps.

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso, Birleşik Devletler Ordusu Özel Hava Birliği

Excuse me, sir, but you are, are you not, "Wyoming Bill" Kelso, the famous film star?

Beni affedin efendim ama Siz meşhur film starı "Wyoming Bill" Kelso değil misiniz?

I love you too, Michael Kelso.

Ben de seni seviyorum Michael Kelso.

My name's Wild Bill Kelso, and don't you forget it.

Benim adım Vahşi Bill Kelso, sakın bu adı unutmayın.

Dr Cox, Dr Kelso has something he wants to say to you.

Dr. Cox, Dr. Kelso'nun size söylemek istediği bir şey var.

You know, Kelso, I always thought you were kind of dumb.

Biliyor musun KeIso, her zaman senin bir tür aptal olduğunu düşündüm.

Bob Kelso is a bad man.

Bob Kelso kötü bir adam.

Captain Wild Bill Kelso,

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso,

Hello, I'm Dr. Kelso.

Merhaba, ben Dr. Kelso.