Mexican için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Meksikalı · Meksika · diğer çevirileri

Mexican Meksikalı

She identified the killer as Pedro Hernandez, a Mexican drug dealer working Camp Pendleton.

Katili, Pedro Hernandez olarak teşhis etmiş. Pendleton Kampı'nda çalışan Meksikalı bir uyuşturucu satıcısı.

you're just gonna be a mexican to them.

Sen onlar için öylesine bir Meksikalı olacaksın.

A bad Mexican car accident in Mexico.

Meksika'da kötü bir Meksikalı araba kazası.

Mexican Meksika

Dad, this Mexican cartel, they have a network of people, they are everywhere, all right?

Baba, bu Meksika karteli, Onların bir insan ağı var, her yerdeler, tamam mı?

like a broken record or Mexican food.

Bozuk plak, ya da Meksika yemeği gibi.

Eh, actually, it's a filthy Mexican village.

Aslında oldukça pis bir Meksika köyü.