Moxon

Andrew said Martin Moxon was married, that he and his wife were having troubles.

Andrew, Martin Moxon'ın evli olduğunu ve karısı ile sorunları olduğunu söylemişti.

Mr. Moxon, this is Mitch McDeere.

Bay Moxon, ben Mitch McDeere.

So then why did Moxon slip this to me?

O zaman Moxon neden bana bunu verdi?

This is my lawyer, Mr. Moxon.

Bu benim avukatım, Bay Maxan.

Mrs. Moxon, thank you for bringing all this over.

Bayan Moxon tüm bunları getirdiğiniz için teşekkürler.

That's when Moxon gave me the list.

Moxon da listeyi bana o zaman verdi.

Yeah, that's why he met with Moxon.

Evet, Moxon ile bu yüzden buluşmuş.

Martin Moxon, please.

Martin Moxon, lütfen.

Star Jonny Moxon wondering who he really is.

Yıldız Jonny Moxon kim olduğunu merak ediyor.

Maybe that's why Moxon had the money.

Belki de Moxon parayı bu yüzden almıştır.