Niu

Niu Ma, is the turtle soup ready?

Niu anne kaplumbağa çorbası hazır mı?

Gongshan Niu and his rebels were defeated and is retreating from the capital

Gongshan Niu ve asileri mağlup edildi ve başkentten geri çekiliyorlar.

The same goes for Mr. Niu.

Bay Niu. İçin de geçerli

Niu Ma, is the duck ready?

Niu anne, ördek hazır mı?

There's a message from General GongShan Niu

General GongShan Niu'dan bir mesaj var.

Da Niu, come here Yes teacher?

Da Niu, gel buraya evet hocam?

We must reach BiYi tonight to see General Gongshan Niu

Bu gece BiYi şehrine ulaşıp General Gongshan Niu'yu görmeliyiz.

And the famous Boss Niu

Bu da meşhur patron Niu.

Hello, Boss Niu

Selam, Patron Niu.

Yeah, Niu, you're next.

Tamam, Niu, sıradaki sensin.