Parade,'

Aah Three dice cee-lo, three card monte Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley

Üç zarlı "cee-lo", üç kartlı "monte". İşçi Günü Yürüyüşü, huzur içinde yat Bob Marley.

Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley

İşçi Bayramı yürüyüşü, huzur içinde yat Bob Marley

It's a wonderful day, and a terrific parade.

Çok güzel bir gün, ve harika bir geçit.

Labor Day Parade Rest in peace, Bob Marley

İşçi Bayramı Yürüyüşü, Huzur içinde uyu Bob Marley.

It's it's just that ever since the parade What what parade?

Bu bu sadece gösteri yürüyüşünden beri Ne Ne gösterisi?

This is bird racing, folks, it's not a parade.

Bu kuş yarış, olan millet, bir geçit töreni değil.

Look here, this isn't a victory parade.

Bakın, bu bir zafer geçidi değil.

That's why this is the last parade.

Bu yüzden, son geçit töreni bu.

The local shelter is having a Puppy Parade this afternoon.

Yerel barınak bu öğleden sonra bir yavru köpek geçidi düzenleyecek.

I guess there'll be another parade in New York.

Sanırım New York'ta bir şölen daha olacak.