Portland's

My name's Portland and this is West, and we're taking you to meet someone.

Benim adım Portland ve bu da West. Seni biriyle tanışmaya götürüyoruz.

It's Regional Bureau Chief Gordon Cole calling from Portland, Oregon!

Ben bölge şefi Gordon Cole. Portland Oregon'dan arıyorum.

There's a man down there that's worked with Portland PD. Jim Horn.

Portland Polis Departmanıyla çalışan bir adam var orada, Jim Horn.

It's looking like a great ride today, Portland.

Bugün harika bir yolculuk olacak gibi Portland.

It's a beautiful Friday morning in Portland.

Portland'da çok güzel bir cuma sabahı.

So, you're telling me there's another Grimm in Portland?

Yani Portland'da bir Grimm daha var diyorsun.

Anyway, it's in Portland, a couple hours away.

Her neyse olay Portland'da, birkaç saat uzaklıkta.

In Portland, it's almost like cars don't exist, right?

Sanki Portland'da hiç araba yokmuş gibi, değil mi? Evet!

Let's see, Austin, Istanbul, Sri Lanka, Portland,

Bakalım. Austin, İstanbul, Sri Lanka, Portland

Adalind returned to Portland last year at Eric's request.

Adalind geçen yıl Eric'in isteği üzerine Portland'a dönmüştü.