Rasputin

Joan of Arc, Rasputin, Nostradamus they all heard voices, just like you.

Joan of Arc, Rasputin, Nostradamus, hepsi bu sesleri duydular, senin gibi.

Fortunately, Rasputin discovered a gift in a puddle below this tree.

Neyse ki, Rasputin bir hediye keşfetti bir su birikintisi, bu ağacın altında.

Within a short time, Rasputin acquired tremendous influence.

Kısa bir süre içinde, Rasputin muazzam bir nüfuz elde etti.

You're like the black Rasputin and whatnot.

Sen zenci Rasputin gibi bir şeysin.

Rasputin is back for him.

Rasputin onun için geri döndü.

Why? ls Rasputin home?

Neden? Rasputin evde mi?

Gilles de Rais, lvan the Terrible, Rasputin, Jack the Ripper.

Baron Mavi Sakal, Korkunç İvan, Rasputin, Karındeşen Jack.

There's more about Rasputin here.

Burada Rasputin hakkında dahası da var.

And now he's Rasputin.

Ve şimdi bir Rasputin.

Grigori Efimovich Rasputin.

Grigori Efimovich Rasputin.