Sam

Listen, Sam, thank you so much for coming, but I don't think so.

Dinle Sam, geldiğin için çok teşekkür ederim ama hiç sanmıyorum.

Okay, look, Dr. Sam is coming tonight, and I just need everything to go well.

Pekala. Bak, Dr. Sam bu gece geliyor ve her şeyin iyi gitmesine ihtiyacım var.

Of course Sam has the perfect relationship with his mother, because Sam is the perfect man.

Tabii ki Sam'in annesiyle mükemmel bir ilişkisi var. Çünkü Sam mükemmel bir adam.

We're just not good enough for you anymore, are we, Sam?

Artık senin için yeterince iyi değiliz öyle değil mi Sam?

I know. We're just not good enough for you anymore, are we, Sam?

Anlıyorum, artık senin için yeterince iyi değiliz öyle değil mi Sam?

I think that's a good idea, Sam.

Bence bu iyi bir fikir, Sam.

Is there something you want to tell me, sam?

Bana söylemek istediğin bir şey var Sam?

Sam, that's not a very good plan.

Sam, bu çok iyi bir plan değil.

Sam, it's a beautiful day, isn't it?

Sam, güzel bir gün değil mi?

Sam and I aren't together anymore.

Sam ve ben artık birlikte değiliz.