Simon

Simon, I swear to God, if you do something stupid, I'll kill you myself.

Simon, yemin ederim, eğer aptalca bir şey yaparsan seni kendi ellerimle öldürürüm.

Simon, do you know why I decided to become your partner?

Simon Neden seninle ortak olmaya karar verdim biliyor musun?

Look, Simone, I know I'm only a scientist, right, but don't insult my intelligence, all right?

Bak, Simone, ben sadece bir bilim adamı olabilirim, haklısın, ama zekama hakaret etme, tamam mı? Tamam, tamam.

Okay, okay, I'll make another one Simon don't talk

Tamam, tamam. Bir tane daha yaparım. Simon sakın konuşma.

Simon, will you calm down, please.

Simon, lütfen sakin olur musun?

Simon, this is really dangerous.

Simon, bu gerçekten tehlikeli.

Simon moved into an old apartment building three weeks ago.

Simon üç hafta önce eski bir apartman dairesine taşındı.

Tonight, something will come for Simon and the girl.

Bu gece bir şey Simon ve kız için gelecek.

Now that's a nice story, Simon, but how about the truth?

Bu hoş bir hikaye, Simon, ama gerçeği anlatmaya ne dersin?

That goes for you too, Simon.

Bu senin için de geçerli, Simon.