Sonia

My mother, your great-grandmother, Sonia may she rest in peace she did the same thing to me.

Annem, senin büyük büyükannen Sonia huzur içinde yatsın O da bana aynı şeyi yapmıştı.

His sister, Sonia, disappeared a few days ago, so he's a little upset.

Kız kardeşi Sonia birkaç gün önce kayboldu. Bu yüzden biraz üzgün.

Sonia and I, we've been talking a lot lately about having a baby.

Sonia ve ben bebek sahibi olmak hakkında son zamanlarda çok sık konuşuyoruz.

But there are women like Mrs. Sonia in this world too.

Ama bu dünyada Bayan Sonia gibi kadınlar da var.

Fast and Furious, Sonia, Fast and Furious.

Hızlı ve Öfkeli, Sonia Hızlı ve Öfkeli.

Thank you, but please call me Sonia.

Teşekkürler ama bana Sonia deyin lütfen.

I am sorry Sonia, I made a terrible mistake.

Özür dilerim, Sonia. Büyük bir hata yaptım.

Sonia, this is my friend, Richard.

Sonia, bu benim arkadaşım Richard.

First of all, my new wife, Mrs. Sonia roy!

İlk önce, yeni eşim, Bayan Sonia Roy!

Sonia, what are you doing?

Sonia, sen ne yapıyorsun?