Sulu

PARK Chil-gu, RYU Jung-dae, NA Pan-su, AHN Tae-jun PARK Chil-gu, RYU Jung-dae

Park Chil-gu, Ryu Jung-dae, Na Pan-su, Ahn Tae-jun, Park Chil-gu

Foreman and Cameron are too ethical, and I'm too scared of getting sued. Fine.

Foreman ve Cameron çok ahlaki ve ben de dava edilmekten çok korkuyorum.

Foreman and Cameron are too ethical, and I'm too scared of getting sued.

Foreman ve Cameron çok etikler. Ben de dava edilmekten korkuyorum.

I don't think that's a good idea, Su you gotta calm do calm down, Su Suzanne!

Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum, Su sakin olur musun Sakin ol, Su Suzanne!

Mr. Sulu take us home.

Bay Sulu, bizi eve götür.

You're suing me not for the wrong diagnosis, But for the right one?

Beni yanlış tanı için değil de doğru tanı için mi dava ediyorsun?

Everybody in New York is suing me for something.

New York'taki herkes bir şeyler için bana dava açıyor.

You, me, and the whole damn firm is being sued by Tiffany and her mother

Sen, ben ve tüm lanet şirket Tiffany ve annesi tarafından dava ediliyor

Standard orbit, Mr Sulu.

Standart yörünge, Bay Sulu.

I have personally been sued twice and I take it as a compliment.

Ben şahsen iki kez dava edildim Ve ben bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum.