Thomas

Now, you apologize to him, or I swear, you will never see me again, Thomas.

Şimdi ondan özür dile. Yoksa yemin ederim bir daha beni asla göremezsin, Thomas.

Mr and Mrs Thomas and their children

Bay ve Bayan Thomas ve onların çocukları

It's good to see you again, Mrs. Thomas.

Seni tekrar görmek çok güzel Bayan Thomas.

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

But you're not Miles Thomas, and this isn't your fault.

Ama Miles Thomas değilsin ve bu senin hatan değil.

Hey, hey, man, Do me a favor, Thomas.

Hey dostum. Bana bir iyilik yap, Thomas.

Yeah, Thomas, good to see you again.

Evet, Thomas, seni tekrar görmek güzel.

Agent Thomas. Good to see you again.

Ajan Thomas, sizi tekrar görmek güzel.

I'm not a priest anymore, Thomas For what?

Ben artık bir rahip değilim, Thomas. Ne için?

Captain Thomas wants to see you.

Yüzbaşı Thomas seni görmek istiyor.