We've

There's a long road before us and there's still much to do, but we've made a wonderful start.

Önümüzde uzun bir yol var ve hala yapacak çok işimiz var, ama harika bir başlangıç yaptık.

I don't know what you want, but we've got important business right now.

Ne istediğini bilmiyorum, ama şu anda önemli bir işimiz var.

Actually, we've got some good news and some not such good news.

Aslında bazı iyi ve o kadar iyi olmayan haberlerim var.

You've always been a good friend to me the best, actually but sometimes I wish we

Her zaman benim için iyi bir arkadaş oldun aslında, en iyisi fakat bazen bizim daha

Because you've said this before, and we're still here.

Çünkü bunu daha önce de söyledin ve hala buradayız.

Jack, this is the most important thing we've ever done.

Jack, bu şimdiye kadar yaptığımız en önemli şey.

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

I'm sorry, but we've never seen him before.

Üzgünüm ama bu adamı daha önce hiç görmedim.

We've never done anything like this before.

Daha önce hiç böyle bir şey yapmadık.

We've come a long way to be here tonight and it wasn't easy.

Bu gece buraya çok uzun bir yoldan geldik ve hiç de kolay olmadı.