Zaphod

Zaphod Beeblebrox, this is a very large drink.

Zaphod Beeblebrox, bu çok büyük bir içki.

Zaphod, please come back now. This is ridiculous.

Zaphod, lütfen geri dön, bu yaptığın çok saçma.

Zaphod, please come back now.

Zaphod, lütfen hemen geri dön.

Love and kisses, Zaphod"?

Sevgi ve öpücükler, Zaphod"?

Zaphod, what do you think?

Zaphod, sen ne düşünüyorsun?

Arthur, this is Zaphod Beeblebrox.

Arthur, bu Zaphod Beeblebrox.

Oh, hey, Zaphod

Oh, hey, Zaphod

Mr Zaphod Beeblebrox?

Bay Zaphod Beeblebrox?

Zaphod Beeblebrox, our infamous President.

Zaphod Beeblebrox, kepaze Başkanımız.

Hey, hey, Zaphod, what's with the two-head thing?

Hey, hey, Zaphod, şu iki kafa olayı da nedir?