Zidler

Monsieur Zidler Mademoiselle Satine is dying.

Mösyö Zidler Matmazel Satine ölüyor.

Toulouse, Zidler will never agree.

Toulouse, Zidler asla kabul etmez.

I want her back, Zidler.

Onu geri istiyorum Zidler.

Harold Zidler and his infamous girls.

Harold Zidler ve adı çıkmış kızları.

Don't "Zidler" me, you

Bana Zidler deme seni

Harold Zidler's brilliant lies had once again averted disaster.

Harold Zidler'ın dahice yalanları bir kez daha felaketi önlemişti.