a sung's

So, you made Yoo Hyun-sung a murderer to protect the judiciary's authority

Demek adliyenin itibarını korumak için Yoo Hyun-sung'u sen katil yaptın.

It's final rehearsal, and so far Widmark hasn't sung a note.

Bu son prova ve şimdiye kadar Widmark'ın söyleyebildiği bir şarkı yok.