adversity için İngilizce-Türkçe çeviriler:

zorluk · güçlük · diğer çevirileri

adversity zorluk

He's a writer. They thrive on adversity.

O bir yazar, onlar zorluklardan beslenirler.

adversity güçlük

Come on, "overcoming adversity"!

Hadi, "güçlüklerin üstesinden gelmek"!