advocate için İngilizce-Türkçe çeviriler:

avukat · savunmak · diğer çevirileri

advocate avukat

David was a rich old queen who had bought the biggest gay magazine, The Advocate.

David yaşlı, zengin bir eşcinseldi ve en büyük gay dergisi olan "Avukat almıştı.

Leonard Goode is a professional advocate.

Leonard Goode profesyonel bir avukat.

Right, now, I'll be devil's advocate.

Tamam, şimdi şeytanın avukatı olacağım.

advocate savunmak

Advocate for renewable and new energy technology!

Yenilenebilir ve yeni enerji teknolojilerini savun!

Alexander Hamilton even advocated a monarchy.

Hatta Alexander Hamilton monarşiyi bile savunmuştu.

A dark-skinned man advocating jihad.

Cihadı savunan koyu tenli bir adam.