aerodrome için İngilizce-Türkçe çeviriler:

havalimanı · diğer çevirileri

aerodrome havalimanı

The infamous aerodrome, huh?

Şu meşhur havalimanı demek?