aesthete için İngilizce-Türkçe çeviriler:

estet · diğer çevirileri

aesthete estet

Wherever did I find you, you aesthete?

Her yerde seni buldun sen estet?