allegoric için İngilizce-Türkçe çeviriler:

alegorik · diğer çevirileri

allegoric alegorik

One allegorical statue.

Bir alegorik heykel.

Some allegorical theme.

Bazı alegorik temalar.