allied için İngilizce-Türkçe çeviriler:

müttefik · ittifak · diğer çevirileri

allied müttefik

He is a good man of the old religion and an important ally.

O iyi bir adam eski dine inanıyor ve önemli bir müttefik.

But this was a huge gamble because the Allies could turn back and counter attack.

Ama bu çok büyük bir kumardı çünkü müttefikler geri dönebilir ve karşı saldırıya geçebilirlerdi.

The army is a powerful ally.

Ordu çok güçlü bir müttefik.

allied ittifak

Fruit and cheese are natural allies here, right?

Meyve ve peynir doğal ittifaklar, doğru mu?

Currently, Heru-ur is allied with the System Lords against Apophis.

Şu anda Heru-ur, Apophis'e karşı Düzen Efendileri ile bir ittifak içinde.