aquatic için İngilizce-Türkçe çeviriler:

su · suda yaşayan · diğer çevirileri

aquatic su

The so-called Loch Ness monster is a large aquatic creature.

Sözümona Loch Ness canavarı büyük bir su yaratığıdır.

Yeah, you're a real aquatic goddess.

Evet, gerçek bir su tanrıçası gibiydin.

Yeah, actually, they're aquatic.

Evet, aslında onlar suda yaşarlar.

aquatic suda yaşayan

Yeah, actually, they're aquatic.

Evet, aslında onlar suda yaşarlar.

It's unusual and possibly aquatic.

Bu alışılmadık ve muhtemelen suda yaşıyor.