are için İngilizce-Türkçe çeviriler:

AR · yay · diğer çevirileri

are AR

By the way, baby, what are you doing here?

Bu arada bebeğim sen ne yapıyorsun burada.

Are you looking for something, baby?

Bir şey mi arıyorsun bebeğim?

By the way, are you doing anything on Friday?

Bu arada, Cuma günü bir işin var mı?

are yay

We are live in five, four, three, two

Canlı yayın için beş, dört, üç, iki

And there are skid marks at the next crosswalk.

Ve bir sonraki yaya geçidinde de fren izleri vardı.

There are also hairline fractures on the neural arches.

Ayrıca sinirsel yaylarda da ince çatlaklar var.