asia için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Asya · diğer çevirileri

asia Asya

Right. South Asia. So you've been getting hep "A"and" B," typhoid, rabies, and japanese encephalitis?

Doğru Güney Asya yani yaptırdığın aşılar hepatit "A"and" B," tifo, kuduz, ve Japon ansefalitisi?

Who knows, she's probably in Asia or New York.

Kim bilir, muhtemelen Asya'dadır ya da New York.

A remote island somewhere in Asia.

Asya'da bir yerlerde uzak bir ada.