at dawn için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Şafak vakti · diğer çevirileri

at dawn Şafak vakti

Whether it's at dawn, morning, afternoon or at night.

Şafak vakti, sabah, öğleden sonra ya da gece fark etmez.

Father died at dawn.

Babam şafak vakti öldü.

The eagle flies at dawn.

Kartal şafak vakti uçar