ate

ate

I already ate, So I'll just grab a coffee or something.

Ben zaten yedim, yani bir kahve ve ya başka bir şey alırım.

Look, when was the last time you ate or slept for that matter?

Bak, en son ne zaman yemek yedin? Ya da en son ne zaman uyudun?

I can't remember the last time we ate lunch together.

En son ne zaman beraber öğle yemeği yedik, hatırlamıyorum.

When was the last time you ate something?

En son ne zaman bir şeyler yedin?

Last night I ate some dinner, had a beer, went to bed, and woke up like this.

Dün gece biraz akşam yemeği yedim, bir bira içtim, yatağa gittim, ve bu şekilde uyandım.

When was the last time we ate something?

En son ne zaman bir şeyler yedik?

And then, when she was yellow and soft, because I ate it.

Ve sonra, ben yedim, çünkü o, sarı ve yumuşak iken.

I'm sorry, I, uh I ate a lot of sugar today.

Özür dilerim, ben eee ben bugün çok şeker yedim.

Laurie ate your burger, and then I ordered you another burger, and I ate that burger.

Laurie hamburgerini yedi sonra ben yeni bir hamburger sipariş ettim ve onu da ben yedim.

Look, when was the last time you ate?

Bak, en son ne zaman yemek yedin?