award winning

Featuring Dana Dobbs senior correspondent, Kip Kendall and award-winning anchor, Norm Archer.

Görüntüde Dana Dobbs Kıdemli muhabir, Kip Kendall Ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

Springfield's number one news team with our Emmy Award-winning anchorman Kent Brockman,

Springfield'in bir numaralı haber takımı Emmy ödüllü sunucumuz Kent Brockman ile birlikte.

And congratulations for winning the award.

Kazandığın ödül için de tebrik ederim.

Because it says award-winning service and I don't have an Oscar.

Çünkü o ödüllü servis diyor ve benim bir Oscar'ım yok.

and award-winning anchor, Norm Archer.

ve ödüllü haber sunucusu, Norm Archer.

What an honor to meet such a talented and award-winning writer.

Bu kadar yetenekli ve ödül kazanan bir yazarla tanışmak büyük bir onur.

I'm I'm an award-winning investigative journalist.

Ben Ben ödüllü araştırmacı gazeteciyim.

But not only that, I am an award-winning guru.

Sadece bu değil, ben bir ödül rekortmeniyim.

But could that sheep win academy awards?

Ama o koyun Akademi ödüllerini kazanabilir mi?

I am an award-winning news producer.

Ben ödüllü bir haber yapımcısıyım.