barred için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çizgili · parmaklıklı · diğer çevirileri

barred çizgili

I only have three bars.

Sadece üç çizgi şarjım var.

What's two bars mean?

İki çizgi ne demek?

I got two bars. Three bars.

İki çizgi var, üç çizgi.

barred parmaklıklı

All the windows are barred, yeah?

Tüm pencereler parmaklıklı, değil mi?

First volta, second bar.

İlk volta, ikinci parmak.