been için İngilizce-Türkçe çeviriler:

olmadık · diğer çevirileri

been olmadık

Because you and I have never been friends.

Çünkü sen ve ben hiçbir zaman arkadaş olmadık.

We've never been friends before.

Daha önce hiç arkadaş olmadık.

We haven't always been close, but he's never

Her zaman çok yakın olmadık ama o hiç