ben için İngilizce-Türkçe çeviriler:

içinde., içinde · diğer çevirileri

ben

ben içinde., içinde

Ben and I tried to help you, but as usual, you're the best person for the job.

Ben ve ben sana yardım etmeye çalıştık, ama her zamanki gibi, bu için en iyisi sensin.

High school isn't a four year party for everyone, Ben.

Lise herkes için dört yıllık bir parti demek değil, Ben.

And Ben, I have you to thank for it.

Ve Ben, bunun için sana teşekkür etmem gerek.