bleu

Morley cigarettes, bottle of Haitian rum and three extremely rare Haitian Bleu coffee beans.

Morley sigaraları, bir şişe Haiti romu ve. .üç tane çok nadir görülen mavi Haiti kahve çekirdekleri.

Not organic, stuffed with bleu cheese, sour cream, bacon, and a defibrillator.

Organik değil. Mavi peynir, ekşi krema, domuz pastırması ve defibrilatör ile doldurulmuş.

Truite saumonée au bleu with vegetables and broth, served with a hollandaise sauce on the side.

Et suyu ve sebzeli truite saumonée au bleu. yanında holandez sosuyla servis ediliyor.

We have chicken cordon bleu or a poached salmon.

Tavuk kordonblömüz var ya da haşlanmış somon.

The microwave cordon bleu hobby kit.

Mikrodalga "cordon bleu" hobi takımı.

Fettuccine al fredo or chicken cordon bleu.

Fettuccine al fredo ya da tavuk kordon bleu.

Cordon Bleu calling Onion Snipers.

Cordon Bleu Soğan Cücüğünü arıyor.

A little Danish bleu, please.

Biraz Danimarka mavisi, lütfen.

Curtis, Mr. Cordon Bleu?

Curtis, Bay Cordon Bleu

And if she answers sky bleu Armando says, "Me permettez vous

Ve eğer kız, Gökyüzü mavisi derse... .Armando, "Me permettez vous" der.