boarder için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yatılı · diğer çevirileri

boarder yatılı

Erin, the fat lesbian boarder, thinks her dance is amazing.

Şişman lezbiyen yatılı Erin, dansının harika olduğunu düşünüyor.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

Here's Mina, one of our boarders.

İşte Mina. Yatılı öğrencilerimizden biri.