bottleneck için İngilizce-Türkçe çeviriler:

dar geçit · diğer çevirileri

bottleneck dar geçit

Houston was the bottleneck.

Houston dar bir geçit noktasıydı.