bottomless için İngilizce-Türkçe çeviriler:

dipsiz · altsız · diğer çevirileri

bottomless dipsiz

It's a bottomless pit, Veronica.

Bu dipsiz bir kuyu, Veronica.

It's a bottomless swamp.

Bu dipsiz bir bataklık.

Isn't it a bottomless pit?

Dipsiz kuyu değil mi?

bottomless altsız

It's Captain Mega Meat and his young ward, Bottomless Boy.

Bu, Kaptan Mega Et ve genç yardımcısı, Altsız Çocuk.

Wait till you see me bottomless

Beni altsız görene kadar bekle.