boys

Welcome, ladies and gentlemen, boys and girls.

Hoş geldiniz, bayanlar ve baylar, oğlanlar ve kızlar!

Ladies and gentlemen, boys and girls

Bayanlar ve baylar, oğlanlar ve kızlar

But I know that you're an even better father and you always come home to your boys.

Ama ben de daha iyi bir baba olduğunu biliyorum ve her zaman çocukların için eve dönersin.

Ladies and gentlemen, boys and girls.

Bayanlar ve baylar, erkekler ve kızlar

Hello, ladies and gentlemen, boys and girls.

Merhaba, bayanlar ve baylar, kızlar ve erkekler.

Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome.

Baylar ve bayanlar, oğlanlar ve kızlar, hoş geldiniz.

A little girl, but it could be a little boy, because at that time, boys dressed like that.

Küçük bir kız, fakat küçük bir erkek çocuğu da olabilir çünkü o zaman erkekler de o şekilde giyiniyorlardı.

Ladies and gentlemen boys and girls the Chocolate Room.

Bayanlar ve baylar çocuklar ve kızlar Çikolata Odası.

Two girls and two boys or. .I don't know, three or four men.

İki kız ve iki erkek ya da. .bilmiyorum, üç ya da dört erkek.

Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for action?

Bayanlar ve baylar erkekler ve kızlar aksiyon için hazır mısınız?