brought için İngilizce-Türkçe çeviriler:

getirmek · yetişmiş · neden olmak · diğer çevirileri

brought getirmek

and at the same time, it really brought us together as a family.

ve aynı zamanda, bizi bir aile olarak bir araya getirdi.

In a weird way, it brought us together.

Garip bir şekilde, bizi bir araya getirdi.

Who brought this dog?

Bu köpeği kim getirdi?

brought yetişmiş

I brought enough for everybody.

Herkese yetecek kadar getirdim.

Think you brought enough beer, man?

Yeterince bira getirdin mi dostum?

Yes, you ignorant, badly brought up female.

Evet, seni cahil ve kötü yetişmiş kadın!

brought neden olmak

If they hadn't brought, this first

Eğer onlar neden olmasaydı, bu ilk