buddhist için İngilizce-Türkçe çeviriler:

budist · diğer çevirileri

buddhist budist

I don't care if you're a preacher, a priest a nun, a rabbi or a Buddhist monk.

Bir vaiz, bir papaz, bir rahibe, bir haham ya da budist, bir keşiş olman umurumda değil.

And I thought you were a Buddhist.

Ben de senin Budist olduğunu sanıyordum.

The world's most famous Buddhist.

Dünyanın en ünlü Budist'i.