burton için İngilizce-Türkçe çeviriler:

takım · diğer çevirileri

burton takım

Opening the batting for the English team are Lt. Smith and Lt. Burton.

İngiliz takımı için ilk vurucular Teğmen Smith ve Teğmen Burton.