c için İngilizce-Türkçe çeviriler:

orta · diğer çevirileri

c

c orta

C.J Lincoln disappeared six months before his mother's murder.

CJ. Lincoln annesinin cinayetinden altı ay önce ortadan kaybolmuş.

There's no change.Is this the M.C.A. Doppler?

Değişiklik yok. Orta serebral arter doopleri mi?